Správní řízení

Většina činností vyplývajících z výkonu státní správy probíhá ve správním řízení. Toto řízení podléhá na úseku ochrany přírody a krajiny režimu dvou zákonů: obecné úpravě, tj. zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád a zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, který má ve vztahu ke správnímu řádu postavení zvláštního zákona (podle obecného předpisu se postupuje pouze v případě, že zvláštní předpis danou otázku neupravuje).

Správní řízení vedou správní orgány - orgány ochrany přírody. Tím je na území CHKO Broumovsko i na území NPP Babiččino údolí (včetně jejich ochranných pásem) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, věci vyřizuje její organizační jednotka Správa CHKO Broumovsko.

Více informací naleznete na stránkách AOPK ČR - Správní řízení.

Správa CHKO Broumovsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt