Formuláře a žádosti

FORMULÁŘE A ŽÁDOSTI KE STAŽENÍ

Rádi bychom Vám ušetřili práci se sháněním formulářů a vymýšlením obsahu žádostí, takže pokud zde najdete vámi požadovaný dokument, můžete si jej vytisknout a v klidu domova vyplnit.

NÁZEV FORMULÁŘE FORMÁT (RTF) FORMÁT (PDF)
Žádost o vydání souhlasu k umístění nebo povolení stavby Žádost _stavby.doc  Žádost _stavby.pdf
Žádost o vydání souhlasu k umístění nebo povolení stavby (město/4.zóna)  Žádost_stavby _města a IV zóna CHKO.doc  Žádost_stavby _města a IV zóna CHKO.pdf
Žádost o vydání souhlasu k povolení vodní stavby Žádost _vodní stavby.doc Žádost _vodní stavby.pdf
Žádost o vydání souhlasu k nakládání s vodami - vypouštění odpadních vod  Žádost_vody_vypouštění OV.doc  Žádost_vody_vypouštění OV.pdf
Žádost o vydání souhlasu k nakládání s vodami - odběr vody z toku  Žádost_vody_odběr povrchových vod.doc  Žádost_vody_odběr povrchových vod.pdf
Žádost o vydání souhlasu k nakládání s vodami - odběr podzemní vody  Žádost_vody_odběr podzemních vod.doc  Žádost_vody_odběr podzemních vod.pdf
Žádost o povolení k pokácení dřevin - podání na obci (mimo rezervace, památky a jejich ochranná pásma)  Žádost_kácení_na_obce.doc  Žádost_kácení_na_obce.pdf
Žádost o povolení k pokácení dřevin - podání na AOPK ČR (pro rezervace a památky a jejich ochranná pásma)  Žádost_kácení.doc  Žádost_kácení.pdf
Oznámení o kácení dřevin  Oznámení_kácení.doc  Oznámení_kácení.pdf
Žádost o povolení k rozdělávání ohňů  Žádost_pálení ohňů.doc  Žádost_pálení ohňů.pdf
Žádost o povolení táboření, rozdělávání ohňů, vjíždění motorovými vozidly  Žádost_tábory.doc  Žádost_tábory.pdf
Žádost o povolení k vjíždění a setrvání motorovými vozidly mimo komunikace  Žádost_vjezd motorových vozidel.doc  Žádost_vjezd motorových vozidel.pdf
Žádost o povolení k vjíždění motorovým vozidlem a vstuup mimo turistické trasy v NPR Žádost _vstupy a vjezdy mimo značené cesty v NPR.doc Žádost _vstupy a vjezdy mimo značené cesty v NPR.pdf
Žádost o "naturové" stanovisko naturové stanovisko.doc naturové stanovisko.pdf
Žádost o o vydání souhlasu s létáním dronem  žádost_dron.doc žádost_dron.pdf

 

Správa CHKO Broumovsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt