Správa CHKO Broumovsko >> VĚCI ÚŘEDNÍ - Správní agenda

Věci úřední - Správní agenda

Vítejte v sekci "Věci úřední - Správní agenda"!

Správa CHKO Broumovsko je organizační jednotkou Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která je podle zákona orgánem ochrany přírody, který vykonává speciální státní správu, plní odborné úkoly, zajišťuje péči o zvláště chráněná území a ekologickou výchovu. V rámci výkonu státní správy vede různá správní řízení, vydává odborná stanoviska, zpracovává plány péče o maloplošná zvláště chráněná území (NPR, NPP, PR a PP) a o celé území CHKO, působí jako dotčený orgán státní správy při rozhodování podle jiných předpisů, provádí kontrolní a inspekční činnost včetně projednávání a ukládání pokut za přestupky a protiprávní jednání.

Správa CHKO Broumovsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt