Správa CHKO Broumovsko >> SPRÁVA INFORMUJE >> Aktuality >> Omezení přístupu veřejnosti v lokalitě Chrámové stěny z důvodu hnízdění sokola

Omezení přístupu veřejnosti v lokalitě Chrámové stěny z důvodu hnízdění sokola

Omezení přístupu veřejnosti v lokalitě Chrámové stěny z důvodu hnízdění sokola

29.3.2021

Průchod po turistické stezce v krátkém úseku pod Chrámovými stěnami dočasně uzavřen.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR oznamuje, že dne 29. 3. 2021 započala doba hnízdění sokola stěhovavého v I. zóně CHKO Broumovsko v národní přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály v lokalitě Chrámové stěny. Omezení přístupu veřejnosti se týká modře značené turistické stezky vedoucí Teplickým skalním městem v úseku od Malého chrámového náměstí pod skalní útvar Herynek. Zákaz vstupu potrvá po dobu hnízdění. Průchod Teplickým údolím do Sibiře a do Anenského údolí je bez omezení. Skalní defilé Chrámové stěny je možno spatřit od skály Herynek, kam je možno dojít okolo Skalního ostrova od rozcestníku Krápníky. Omezení vyplývá z opatření obecné povahy, zde:

https://broumovsko.ochranaprirody.cz/res/archive/274/034105.pdf?seek=1458727189

Správa CHKO Broumovsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt