Správa CHKO Broumovsko >> SPRÁVA INFORMUJE >> Aktuality >> Hledáme nového kolegu - krajinného ekologa

Hledáme nového kolegu - krajinného ekologa

Hledáme nového kolegu - krajinného ekologa

8.2.2021

Hledáme nového kolegu - krajinného ekologa.

Pro pracoviště Správa CHKO Broumovsko v Polici nad Metují hledáme nového kolegu, jehož převažující činností bude zajištění realizace svěřené části integrovaného projektu LIFE na území v působnosti regionálního pracoviště Východní Čechy, posuzování vodohospodářských staveb podle zákona o ochraně přírody a krajiny, monitoring a hodnocení cílových druhů a biotopů na úrovni lokalit soustavy Natura 2000, komunikace s vlastníky a užvateli pozemků dotčených soustavou Natura 2000.

Více podrobností zde:

https://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/vyberova-rizeni/volna-mista/rp-vychodni-cechy/

Správa CHKO Broumovsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt