Správa CHKO Broumovsko >> Sport, turistika, rekreace >> Tábořiště a letní tábory

Tábořiště a letní tábory

Tábořiště

Táboření a rozdělávání ohňů je na celém území CHKO zakázáno, pokud není odsouhlaseno Správou CHKO. V současné době je v CHKO oficiálně zřízeno jen tábořiště v Božanově. Soukromé plochy k těmto účelům můžete využít v kempu na Ostaši a v autokempincích v Bučnici u Teplic nad Metují a ve Velkém Dřevíči u Hronova. Víme, že mnoho lidí by rádo přespalo volně někde v lese nebo ve skalách. Měli by však pochopit, že to s sebou přináší problémy (odpadky, hlahol a štěkot psů, nebezpečí vzniku požáru), které by v podmínkách hojně navštěvované oblasti byly neúnosné. Proto není táboření plošně povoleno - málokdo má takový dar vstát a odejít tak, aby nikdo nepoznal, že tam strávil noc.

Letní tábory

Letní táboření uprostřed přírody představuje vhodnou formu aktivního odpočinku a rekreace dětí a mládeže. K této činnosti je území CHKO v hojné míře využíváno takovými organizacemi, jako jsou např. Junák, SDH, ČSOP, Pionýr aj. Správa CHKO táboření na svém území již tradičně podporuje a v součinnosti s obcemi a vlastníky pozemků ho povoluje ve správním řízení. Správa pak také provádí namátkové kontroly užívaných tábořišť, zda dodržují podmínky stanovené v jednotlivých rozhodnutích Správy. V současné době je na území CHKO evidováno 70 lokalit vhodných pro postavení stanových táborů v letním prázdninovém období. Přibližně polovina z nich je každoročně obsazena, některé pravidelně stejnými oddíly. Zájemcům poskytuje Správa ze své databáze aktuální informace o možnostech a podmínkách táboření na vybraných místech v CHKO.

Správa CHKO Broumovsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt