Jezdectví

V posledních letech se v regionu rozvíjí i agroturistika – potkat jezdce na koních není na Broumovsku, Policku, Teplicku a Jestřebích horách žádnou výjimkou a přísloví o kráse pohledu z koňského hřbetu se k místní krajině dobře hodí. Stále je také možné spatřit hospodáře, kteří statné čtvernožce využívají k práci v lese nebo na poli. V oblasti existuje nabídka vyjížděk do volné krajiny i výcviku začátečníků, dětem můžete dopřát krásné léto na dětském táboře s koňmi. K jízdě mimo areál příslušné usedlosti mohou jezdci využívat místní a účelové komunikace, při průjezdu volnou krajinou by měli respektovat vlastnické poměry a předem si opatřit souhlas majitele nebo nájemce pozemků ke vstupu. Jezdci by se dále měli vyhýbat stezkám pro pěší a pro cyklisty a samozřejmě dodržovat pravidla silničního provozu.

Správa CHKO Broumovsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt