Hromadné akce

Všechny aktivity pro veřejnost hromadného charakteru, které se mají alespoň zčásti odehrát mimo souvisle zastavěná území obcí nebo silnice, místní komunikace a místa už vyhrazená se souhlasem Správy CHKO, je třeba se Správou předem projednat. Velká koncentrace lidí na jednom místě přináší mnoho nežádoucích vlivů od zatížení komunikací a tendenci řidičů parkovat své vozy na loukách po zbytečné rušení vzácných živočichů, zejména ptáků v citlivém období hnízdění. V regionu se pravidelně uskutečňuje množství turistických pochodů a cyklistických závodů, o kterých se zpravidla dozvíte na webových stránkách a vývěskách jednotlivých obcí, měst nebo zájmových sdružení (viz sekce Odkazy). Při pohybu volnou krajinou se chovejte šetrně a tiše (viz Pěší turistika, Cykloturistika a Jezdectví), tak si ji lépe užijete a lidé a zvěř, kteří tam jsou s vámi nebo přijdou pro vás, to určitě ocení.

Pokud jste zjistili, že ke svým zamýšleným aktivitám potřebujete stanovisko/rozhodnutí Správy CHKO, včas ji kontaktujte. Formuláře si můžete stáhnout k vyplnění v sekci Správní agenda.

Správa CHKO Broumovsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt