Horolezectví

Pískovcová skalní města národních přírodních rezervací Adršpašsko-teplické skály a Broumovské stěny, národní přírodní památky Polické stěny, přírodních rezervací Ostaš, Křížový vrch a přírodní památky Kočičí skály patří mezi nejznámější horolezecké terény v České republice. První doložené horolezecké výstupy provedli sasští lezci v Adršpašsko-teplických skalách v roce 1923. Hlavní rozvoj horolezectví začal na území CHKO až v poválečných letech. Horolezecká činnost je v současnosti jedním z výrazných faktorů ovlivňujících cenné skalní ekosystémy. Hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků, sešlap v okolí skal a následná eroze, poškozování keříčkové skalní vegetace a povrchu skal si vyžádaly regulaci horolezecké činnosti. Ze strany Českého horolezeckého svazu, sdružujícího většinu lezců, byla vydána Pravidla pro lezení v pískovcových oblastech v Čechách. Horolezectví na celém území CHKO Broumovsko je vázáno na souhlas Správy.

Správa CHKO Broumovsko vydala pro národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály a Broumovské stěny rozhodnutí upravující, kdy a kde je horolezecká činnost povolena. Pohyb horolezců v terénu je omezen jen na vyhrazené přístupové cesty a vyznačené horolezecké terény. V případě národní přírodní památky Polické stěny, přírodních rezervací Ostaš a Křížová cesta a přírodní památky Kočičí skály Správa souhlasila s horolezectvím v rámci terénů označených v souladu s vyhlašovacími předpisy. Tyto dokumenty včetně zákresů terénů v mapách a termínů pro lezení jsou v níže uvedeném seznamu. Další informace najdete na také na webu ČHS www.horosvaz.cz a http://skaly.horosvaz.cz. Vyhrazené a se souhlasem Správy vyznačené horolezecké terény a přístupové cesty mohou používat i horolezci, kteří nejsou členy ČHS.

Používání magnezia při horolezectví je všem zakázáno z důvodu změny vlastností povrchu skály, která pak ovlivňuje přirozené procesy ve skalním ekosystému.

Platné dokumenty (výjimky, vyhrazení aj.) k horolezeckým terénům:

Adršpašsko-teplické skály | mapa Adršpašské skály | mapa Teplické skály | mapa Bischofstein
Broumovské a Polické stěny | mapa Broumovské stěny | mapa Polické stěny
Ostaš
Kočičí skály
Křížová cesta

Správa CHKO Broumovsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt