Cykloturistika

Utváření terénu, pestrost krajiny a její jedinečný ráz jsou mimořádně vhodné pro poznávání ze sedla kola. Poměrně hustá síť značených cyklostezek, které často vedou po místních silničkách a polních i lesních cestách, umožňuje vyhnout se souvislému silničnímu provozu, a zavede vás i na velký počet vyhlídkových bodů. Zdejší cyklostezky se pyšní rozmanitou obtížností. Cyklotrasy procházející Broumovským výběžkem jsou doplněny panely s informacemi o místech, která cyklisté při své cestě navštíví. První dvě uvedené trasy jsou mezinárodní - na území Polské republiky procházejí národním parkem Góry stołowe. Nejdelší je 126 km dlouhá cyklotrasa č. 4020 Stolové hory s osmnácti zastaveními, dvakrát protínající broumovský výběžek. Kratší  54 km dlouhý Okruh Stěny č. 4000 má velké převýšení a místy horský charakter; je provázen čtrnácti tabulemi. Vyhlídková cesta č. 4001 (dva panely) spojuje Slavný s Křinicemi přes hřeben Broumovských stěn. Stěny skýtají  ze svého hřebenu vyhlídky do Broumovské kotliny a na Javoří hory, ale i na Policko a dále „do kraje“.

Myslete však na to, že vyznačení cyklotrasy nijak neomezuje provoz lesního a zemědělského hospodaření, vždy je tedy na místě maximální opatrnost. Cyklista také nemá přednost před pěším člověkem a na cesty značené pro pěší by neměl vjíždět. Vyvarujte se nešvarů jako je nepozornost a neustálé pokřikování, kterými kazíte výlet ostatním a rušíte zvěř.

Více podrobností k cykloturistice přináší web Regionu Broumovsko: https://bikeresort.broumovsko.cz/

Cyklotrasy v CHKO Broumovsko

Trasa č. 4000   Okruh Stěny - 56 km, červené značení - část vede přes Polsko

Police n. Met. - Karlów - Police n. Met
Kolo: MTB, trekingové i silniční (krátké úseky nutno občas přejít pěšky)
Trasa: Police nad Metují - Suchý Důl - Hlavňov - sedlo Pasa pod Honským Špičákem – Amerika pod Broumovskými stěnami - Křinice – Martínkovice (cesta po úpatí Broumovských stěn s výhledy do Broumovské kotliny) - Božanov: turistický hraniční přechod do Polska - Radków - Karlów - Machowska Droga – turistický hraniční přechod - Machovská Lhota – Machov – Bělý - Police nad Metují
 
Mezinárodní naučná trasa směřuje okolo národní přírodní rezervace Broumovské stěny, Broumovskou kotlinou a polským národním parkem Stolové hory, okolo horských hřbetů se skalními útvary, roklemi a vyhlídkami na obou stranách státní hranice. Vede převážně po klidných vedlejších silnicích a lesních cestách. Na trase je rovněž instalováno jedenáct naučných tabulí s mapou a zajímavostmi o přírodě, krajině a jejím využívání dnes i v minulosti i o kulturních památkách. Na konci stránky se dozvíte, kde můžete dostat barevný plánek s podrobným popisem trasy, zajímavostmi a kilometráží..

Náročnost: nízká, s výjimkou fyzicky náročnějšího stoupání v úseku Radkow – Karlow  

 

Trasa č. 4001   Okruh Vyhlídková cesta - 27 km, modré značení

Amerika - Suchý Důl
Kolo: MTB, trekingové
Trasa: : Z Police nad Metují do Martínkovic na rozcestí je trasa totožná se "Stěnami" (červené značení) - cesta pod Korunou - rozcestí pod Božanovským Špičákem - Pánův kříž - Slavný – Suchý Důl - Police nad Metují
 
"Vyhlídková cesta" je okruhem směřujícím kolem národní přírodní rezervace Broumovské stěny. Částečně sdílí trasu a značení s cyklostezkou "Stěny" a částečně vede horským terénem územím rezervace po lesních asfaltových i kamenitých cestách. Na trase je instalováno šest naučných tabulí s mapou a zajímavostmi o přírodě, krajině, jejím využívání dnes i v minulosti, i o kulturních památkách. Na konci stránky se dozvíte, kde můžete dostat barevný plánek s podrobným popisem trasy, zajímavostmi a kilometráží.

Náročnost: střední, fyzicky náročnější je  stoupání v úseku Martínkovice  - Pánův kříž.

Ochrana přírody: na území NPR platí přísné ochranné podmínky, je zakázáno opuštět vyznačenou trasu.

 

Trasa č. 4002   Javoří hory a Broumovské stěny - 35 km, modré značení

Hynčice - Božanov - Machovská Lhota
Kolo: MTB, trekingové
Trasa:Hynčice, pstruží líheň - Uhlířské údolí - Slatina - Heřmánkovice - Janovičky - lesní cesty po Javořích horách - Šonov - Otovice - Božanov - Machovský kříž - Řeřišný - Machovská Lhota
 
Trasa vede lesními cestami Javořích hor, neprochází po hlavním hřebeni. Osada Janovičky nabízí pěkné výhledy do Broumovské kotliny a na pásmo Broumovských stěn i Javořích hor. Další krajinářsky krásné pohledy jsou ze spojovací cesty Šonov - Otovice. V Otovicích cyklotrasa č. 4002 kříží mezinárodní cyklotrasu č. 4020 - Stolové hory, v Božanově je možnost napojit se na cyklotrasu č. 4000 - Okruh Stěny. Trasa vede po klidných lesních a polních cestách. Nejkratší spojka mezi Božanovem a Machovem je vedena přes hřeben Broumovských stěn kolem Machovského kříže přes osadu Řeřišný. 
Tato část je fyzicky a technicky náročná, stoupání z konce Božanova na Machovský kříž je místy velmi příkré a v krátkých úsecích nesjízdné. Na trase jsou instalovány tři informační tabule s mapou a zajímavostmi.

Náročnost: část trasy v Broumovské kotlině nízká, zbylá část střední, ve stoupání z horního konce  Božanova  na Machovský kříž vysoká  (v některých krátkých, příkrých úsecích nesjízdné).

 

Trasa č. 4003   Pánova cesta - 5 km, zelené značení

Amerika - Suchý Důl
Kolo: MTB - náročné !
Trasa: Amerika - Pánova věž - U Václava - Suchý Důl
 
Zkratka z okruhu "Stěny" i "Vyhlídková cesta". Začíná u výletní restaurace Amerika pod Broumovskými stěnami a vede přes hřeben Broumovských stěn do obce Suchý Důl ke kravínu po historické "Pánově cestě", pojmenované po broumovském opatu benediktinského kláštera Wolfgangu Selenderovi, který po ní v roce 1619 utíkal do kláštera v Polici nad Metují, 
aby se zachránil před vzbouřenými broumovskými protestanty. Na trase je instalována jedna informační tabule s mapou 
a zajímavostmi.

Náročnost: fyzicky i technicky velmi náročná trasa. Sjízdné pouze v popsaném směru.

Ochrana přírody: trasa vede   přes Národní přírodní rezervaci  Broumovské stěny, nutno dodržovat přísné ochranné podmínky. Je zakázáno opouštět značenou trasu.

 

Trasa č. 4004   Kamenná cesta - 6 km, zelené značení

Božanov - Pelovka
Kolo: MTB - náročné !
Trasa: Božanov - Pod Velkou kupou - "Vodní zámky" (!!!) - Pelovka
 
Náročnost: fyzicky i technicky velmi náročná trasa.
Nejnáročnější přejezd Broumovských stěn je sjízdný pouze ve směru Pelovka - Pod Velkou Kupou - Božanov. Z rozcestí 
Pod Velkou Kupou na Pelovku je delší cca 2 km úsek v příkrém stoupání po kamenité cestě nesjízdný!

Ochrana přírody: trasa vede   přes Národní přírodní rezervaci  Broumovské stěny, nutno dodržovat přísné ochranné podmínky. Je zakázáno opouštět značenou trasu.

 

Trasa č. 4020   Okruh Stolové hory - (128 km), silniční značení - 64 km vede Polskem

Adršpach - Wambierzyce - Adršpach
Kolo: MTB, treking, silniční - celá trasa vede po asfaltových komunikacích
Trasa: Dolní Adršpach – Zdoňov – turistický hraniční přechod – Mieroszowskie Sciany - Mieroszów - mezinárodní hraniční přechod Starostín - Meziměstí – Hynčice - Olivětín - Broumov - Velká Ves - Otovice: mezinárodní hraniční přechod - Tlumaczów - Gajów – Radków - Ratno Dolne - Wambierzyce (poutní bazilika) - Duszniki Zdrój: hraniční přechod (malý pohraniční styk - pouze na občanský průkaz) - Malá Čermná (náhradou za tento přechod může být nedaleký mezinárodní hraniční přechod Duszniki Zd. - Náchod) - Velké Poříčí - Hronov - Rokytník - Turov - Bystré – Stárkov – Dolní Vernéřovice - Jívka - Janovice - Hodkovice - Horní Adršpach - Dolní Adršpach
 
Nejdelší cyklotrasa v Broumovském výběžku je vyznačena silničními značkami výhradně po silnicích s menší frekvencí automobilové dopravy a spojuje lázeňská města v Polsku s Adršpašskými a Teplickými skalami. Jak trasa z Adršpachu přes Broumov do Polanice, tak i druhá část okruhu z Adršpachu přes Hronov a polskou Chudobu je stejně dlouhá a měří 64 km. V Polské republice je t.č. značení zničené a orientovat se lze jen podle cykloturistických map. Na trase je instalováno jedenáct naučných tabulí s mapou a zajímavostmi o přírodě, využívání krajiny dnes i v minulosti a kulturních památkách. 
Na konci stránky se dozvíte, kde můžete dostat barevný plánek s podrobným popisem trasy, zajímavostmi a kilometráží.

Náročnost: nízká, celá trasa vede zvlněnou krajinou po asfaltových komunikacích.

 

Trasa č. 4032   Zelené údolí - 7 km, silniční značení

Žabokrky - Stárkov
Kolo: MTB, treking, silniční - celá trasa vede po asfaltových komunikacích
Trasa: Žabokrky - Velký Dřevíč - Stárkov
 
Trasa vede cyklisty od vlakové zastávky v Žabokrkách malebným údolím potoka Dřevíč přímo do rekreační osady 
"Zelené údolí" a pokračuje dále až na náměstí ve Stárkově, kde navazuje na trasu č. 4020. Mezi Velkým Dřevíčem a Stárkovem je také o 1 km kratší variantou trasy č. 4020.
Na trase jsou instalovány dvě naučné tabule s mapou a zajímavostmi, a to v Žabokrkách u zastávky ČD a přímo v rekreačním areálu "Zelené údolí".

Náročnost: nízká, celá trasa vede údolím po asfaltových komunikacích.

 

Trasa č. 4150   Bělská - 4 km, zelené značení

Bělý - Suchý Důl
Kolo: MTB, trekingové
Trasa: Bělý - Barešův kříž - Suchý Důl

Cyklotrasa vhodná pouze pro horská a trekingová kola spojuje nejkratším směrem obce Suchý Důl a Bělý a zkracuje o 2 km cyklotrasu "Okruh Stěny" mezi oběma obcemi. Za vlhkého deštivého počasí počítejte z horší sjízdností po měkkých polních cestách mezi Bělým a Barešovým křížem.

Náročnost: nízká

 

Trasa č. 4151   Vambeřická cesta - 4 km, bílé značení

Police nad Metují - Slavný
Kolo: MTB, trekingové
Trasa: Police nad Metují - Barešův kříž - Slavný
 
Kromě nejvíce používané silnice ke sjezdu ze Slavného do Suchého Dolu můžete do Police nad Metují použít i tuto v roce 2002 vyznačenou trasu vedenou zčásti po historické poutní Vambeřické cestě, kolem níž byly opraveny drobné sakrální stavby a vysazeny stromy. Ze Slavného k Barešovu kříži pojedete po polní asfaltové silničce. Do Police nad Metují k rozvodně VČE ale počítejte se špatnou polní cestou. Možno kombinovat s trasou č. 4150.

Náročnost: nízká

 

Podrobné informace o cyklotrasách zdejšího regionu (tj. i mimo CHKO Broumovsko) naleznete  >>ZDE<<


Pravidla provozu na cyklotrasách - POZOR!

  • Cyklista podniká jízdu na vlastní nebezpečí.
  • Před cyklistou mají přednost vždy pěší turisté.
  • Existence cyklotrasy nijak neomezuje provoz lesního hospodářství, takže i v lese můžete kdykoliv potkat traktor.
  • Zejména v letní turistické sezóně jsou silnice zatíženy automobilovou dopravou, je tedy na místě maximální opatrnost.
  • Dodržujte pravidlo jízdy po pravé straně vozovky a ve skupině za sebou s bezpečným odstupem cyklistů.
  • Všechny trasy vedou na území CHKO Broumovsko, některé i přes území národních přírodních rezervací Broumovské stěny
    a Adršpašsko-teplické skály. Pamatujte tedy na ochranu přírody.

Pro trasy vedoucí přes Polsko je třeba platný cestovní pas nebo občanský průkaz.

Správa CHKO Broumovsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt