Správa CHKO Broumovsko >> Sport, turistika, rekreace

Poznej a chraň

Jedinečné přírodovědné a architektonické hodnoty krajiny Broumovska předurčují toto území k ekologicky šetrnému rozvoji turistiky, sportu a rekreace. Právě harmonická krajina, málo zjizvená neuváženými lidskými zásahy, je předmětem obdivu a cílem návštěvníků – je proto důležité rozumně vážit všechny naše aktivity v ní a hledat rovnováhu mezi ochranou přírody a využíváním krajiny a podporovat při tom šetrné, “měkké” formy turistiky, při nichž nedochází k poškozování přírody a znečišťování životního prostředí. K šetrným formám turistiky patří např. pěší turistika, cykloturistika, běh na lyžích, (eko)agroturistika a další druhy venkovních sportů, při nichž nedochází k velké koncentraci osob v nejcennějších chráněných územích.

Je známo, že člověk nepoučený těžko najde pochopení pro ochranu zdejších hodnot. Proto na Broumovsku existuje rozsáhlá síť turistických stezek a cyklotras, které umožňují lidem místní unikáty zblízka poznat a zažít. Zejména v maloplošně chráněných územích byly vytvořeny pěkné naučné stezky. Návštěvníci CHKO Broumovsko si mohou výlet naplánovat a užít naplno bez přílišných omezení. Jen na území NPR Adršpašsko-teplické skály a NPR Broumovské stěny musí dodržovat poměrně přísná pravidla, aby rezervace nijak neutrpěly jejich návštěvou. Musíme si však uvědomit, že NPR představují jedny z mála ostrůvků divoké přírody v Evropě. Přesto není nutné je uzavřít lidem, pokud se v nich budou chovat šetrně a zanechávat co nejméně stop.

Všichni lidé, kteří na Broumovsku žijí nebo sem přijíždějí načerpat nové síly, protáhnout si tělo a uvolnit mysl, by si měli uvědomit, že místní krajina nenabízí své poklady jen tak. Pouze svým šetrným chováním můžou dospět k tomu, že si pobyt v přírodě vychutnají plnými doušky a zanechají krajinu stejně malebnou, jako když do ní vstoupili, a třeba se budou rádi vracet. Hluk a ruch, odpadky, bujaré jízdy kol, motorek a čtyřkolek – to jsou nepříjemnosti, kterými můžete zkazit výlet nejen sobě, ale i dalším návštěvníkům. Buďte také ohleduplní k místním lidem a volně žijícím zvířatům – oni jsou tu doma a nemůžou před turisty pořád utíkat. Kolikrát se už výletníci připravili o možnost pozorovat zvěř a ptáky v jejich přirozeném prostředí, když je svým pokřikováním předem vyplašili.   

Pokud chcete vědět, jak se v chráněných územích chovat a vyvarovat se nepříjemností a pokut, projděte si kapitolu Pokyny k činnostem v chráněných územích v sekci Ochrana přírody. Mějte na paměti, že zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.) není jediným, který upravuje chování člověka ve volné krajině. Dbejte proto i tzv. lesního zákona a dalších relevantních předpisů a respektujte soukromé vlastnictví – dnes už na většině půdy nehospodaří stát, ale konkrétní lidé.

Ve výše zmíněné sekci najdete i stručnou charakteristiku zdejších maloplošných zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

ČTĚTE PŘÍPADNÉ UPOZORNĚNÍ O OMEZENÍ VSTUPU DO OBLASTI NPR ADRŠPAŠSKO-TEPLICKÉ SKÁLY NAPŘ. V DOBĚ HNÍZDĚNÍ SOKOLŮ!

Správa CHKO Broumovsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt