NPR Broumovské stěny

Skalní město dlouhé 11 km ve směru SZ-JV mezi městy Police nad Metují a Broumovem.

Broumovské stěny patří ke krajinářsky nejhodnotnějším částem území CHKO Broumovsko. Tvoří přirozený předěl dvou důležitých celků této oblasti - přírodní (a v mnoha případech i historickou) hranici mezi Polickem a samotnou Broumovskou kotlinou. Jsou budovány kvádrovými pískovci středního turonu, jejichž souvrství je ukloněno k jihozápadu. 
V závislosti na úklonu těchto vrstev jsou svahy směrem do Polické pánve mírné, zato k severovýchodu do rovinaté Broumovské kotliny spadá hřeben příkrými skalními stěnami a prudkými svahy s převýšením i přes 300 metrů. Pro tento typický terénní charakter došly Broumovské stěny ke svému pojmenování.

Hřbet Broumovských stěn je ve směru SZ-JV dlouhý asi 12 km, 
na severozápadě počínaje Honským sedlem (589 m n. m.), jímž prochází silnice z Police nad Metují do Broumova. Na jihovýchodě končí sedlem Machovský kříž (669 m n. m.), za kterým geologicky i geomorfologicky shodný terén pokračuje Stolovými horami již na území sousedního Polska.

Katastrální území Bělý, Hlavňov, Křinice, Martínkovice, Božanov, Slavný, Suchý Důl.
Výměra 1179,4 ha.
Nadmořská výška 620 - 773 m.
Vyhlášeno v roce 1956 - Národní přírodní rezervace.

Správa CHKO Broumovsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt