Správa CHKO Broumovsko >> Činnost správy >> Ekologická výchova - EVVO

Akce Správy CHKO Broumovsko pro veřejnost

Správa CHKO Broumovsko sídlí v prostorech památkově chráněného Vlachova statku. Jeho ozdobou je nemovitá kulturní památka, mohutná dřevěná čtrnáctiboká (polygonální) stodola, která slouží jako  stánek pro pořádání výstav, koncertů i seminářů v letním období. Zavítají-li na výstavu větší skupiny návštěvníků, jsou pracovníci správy (po předchozí dohodě) připraveni doplnit výstavu vlastním výkladem.

Přednášky dotýkající se všech oborů činnosti Správy se konají celoročně v zasedací síni Správy CHKO, vybudované z původních chlévů statku. Vzhledem k ostatním úkolům Správy však nelze zcela uspokojit poptávku po těchto přednáškách.  

Každoročně Správa CHKO připomíná význam ochrany přírody a krajiny při oslavách Dnů Země nebo Evropského dne parků: Nabízí výpravy zájemcům o poznání přírody nebo pořádá hravé dny pro školní mládež.

Akce pořádané nejen Správou CHKO Broumovsko budou vyvěšovány v sekci AKCE.

Správa CHKO Broumovsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt