Detašovaná pracoviště

Správa CHKO Broumovsko >> Správa CHKO Broumovsko

Správa CHKO Broumovsko

Správa CHKO Broumovsko

Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují

Tel: +420 951 424 820-39

E-mail: broumovsko@nature.cz

ID DS: kpddyvy

Upozornění! Od 1.1.2015 došlo ke změně organizační struktury AOPK ČR a naše pracoviště se tak stala součástí nově zřízeného regionálního pracoviště (RP) Východní Čechy!

AOPK ČR, regionální pracoviště Východní Čechy zahrnuje bývalá RP SCHKO Broumovsko, SCHKO Orlické hory a KS Hradec Králové a SCHKO Železné hory a KS Pardubice. S touto změnou došlo ke zrušení stávajících datových schránek SCHKO Broumovsko a SCHKO Orlické hory a KS Hradec Králové. K zasílání datových zpráv proto prosím používejte jednotnou ID DS: kpddyvy


Stávající korespondenční adresy zůstávají nadále v platnosti:

AOPK ČR, RP Východní Čechy
Jiráskova 1665
530 02 Pardubice

Oddělení SCHKO Broumovsko
Ledhujská 59
549 54 Police nad Metují

Oddělení SCHKO Orlické hory  
Dobrovského 332    
516 01 Rychnov nad Kněžnou 

Oddělení SCHKO Železné hory 
Náměstí 317
538 25 Nasavrky

Bližší informace k nové organizační struktuře AOPK ČR naleznete zde: Nová organizační struktura AOPK ČR

Na aktualizaci internetových stránek se intenzivně pracuje. Děkujeme za pochopení. 

 

Chráněná krajinná oblast Broumovsko

Broumovský výběžek ve východních Čechách, ohraničený věncem hor Javořích, Stolových a Jestřebích, je malebná krajina s ostrůvky divoké přírody, známá především svými rozsáhlými skalními městy a unikátní církevní a lidovou architekturou. Staleté osídlení a hospodaření dalo vzniknout ekologicky a esteticky cenné oblasti, jedinečné v rámci celé naší země. Mozaika lesů a zemědělských pozemků, doplněná menšími sídly a liniemi stromořadí, remízky a drobnými stavbami, je protkaná sítí potoků a ozdobená skupinami skal a tajemnými skalními městy. Jako strážci se nad ní tyčí stolové hory Ostaš, Bor a Hejšovina.

Adršpašsko-teplické skály a Broumovské stěny, první proslulé rozsáhlým skalním městem, druhé podivuhodnými skalními útvary, jsou nejcennějšími částmi zdejší přírody, kde na specifický pískovcový reliéf a s ním související inverzní klima jsou vázány vzácné druhy květeny a zvířeny. Zdaleka však nejsou jedinými přírodními klenoty v oblasti: na stovkách lokalit je zaznamenán výskyt vzácných a zranitelných druhů, rozmanitých biotopů a zajímavých výtvorů neživé přírody. Význam některých lokalit se odráží v jejich vyhlášení za maloplošná zvláště chráněná území a lokality soustavy Natura 2000.

Základní údaje

Rok vyhlášení: 1991
Rozloha: 410 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: 2 národní přírodní rezervace, 1 národní přírodní památka, 3 přírodní rezervace, 5 přírodních památek
Jiné údaje: V působnosti Správy CHKO Broumovsko je i národní přírodní památka Babiččino údolí. Na území CHKO Broumovsko je vyhlášeno 8 evropsky významných lokalit a ptačí oblast.


Správa CHKO Broumovsko

Nejnovější galerie Všechny galerie

Kalendář akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Naučné stezky Všechny stezky

Správa CHKO Broumovsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt