Správa CHKO Broumovsko >> SPRÁVA INFORMUJE >> Tiskové zprávy >> Do Teplických skal za obnovenou naučnou stezkou Josefa Vavrouška

Do Teplických skal za obnovenou naučnou stezkou Josefa Vavrouška

27.4.2016

Odpočinek i poučení lze nalézt na značených cestách Broumovska, které vedou atraktivními místy oblasti. Informace o květeně, zvířeně a neživé přírodě přináší obnovená naučná stezka Josefa Vavrouška [1] v Teplických skalách.

Původní panely byly na stezku instalovány  v roce 1999. V loňském roce bylo vyrobeno a letos na jaře instalováno 19 informačních tabulí. Byly doplněny  o dřevěné plastiky, fošny s gravírovanými stopami zvířat a tabulkami k označení vzácných rostlin. Náklady na obnovenou stezku z programu Návštěvnická infrastruktura jsou  550 tis Kč.

 Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály patří k nejnavštěvovanějším maloplošným chráněným územím v ČR a rozlohou je druhá největší v ČR. Velký podíl návštěvníků přijíždí z Polska. Cílem opravy stojanů a aktualizace informačních panelů je atraktivní formou poskytnout návštěvníkům základní informace o přírodních hodnotách území se zdůvodněním jeho významu a ochrany pro společnost. Předpokládaná návštěvnost skalního města je více než 300 000 návštěvníků za sezónu. Turisté stále častěji navštěvují zároveň Adršpašské a Teplické skalní město a procházejí přitom Vlčí roklí, která je propojuje,  po žluté turistické stezce. Na podnět subjektů hospodařících v území a z důvodu potřeby informovat a usměrňovat návštěvníky doplnila Správa CHKO Broumovsko stávající naučnou stezku o 3 pultové panely umístěné právě ve Vlčí rokli věnované rašeliništi, mrtvému dřevu a regulaci návštěvnosti. Současně byla stezka doplněna o dřevěné plastiky zvířecích průvodců pro děti,  fošny s gravírovanými stopami zvířat a dřevěné cedulky s názvy rostlin. Na nejvyšší místo stezky byla instalována "vrcholová knížka" - zápisník pro návštěvníky a na několika místech zábradlí pro usměrnění návštěvníků. Cílem je poutavou formou představit chráněné hodnoty území i mladším, nebo méně informovaným návštěvníkům.

  Město Teplice n.M. realizovalo vloni na části turistického okruhu akci Oprava dláždění turistického chodníku v Telických skalách za celkové náklady 4 887 tis., z toho byla dotace z prostředků operačního programu životní prostředí  (OPŽP) 1 920 tis. Kč.

 Slavnostní otevření stezky proběhne v rámci oslav 25. výročí vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Broumovsko[2] v pátek 29. dubna 2016 za účasti ministra životního prostředí Richarda Brabce.

[1] Josef Vavroušek (1944-1995).Naučná stezka je věnována odkazu Josefa Vavrouška, který byl v letech 1990-1992 federálním ministrem životního prostředí. Jeho život ovlivnilo dílo humanisty a filosofa Alberta Schweitzera. Profesní život věnoval ekologii a teorii řízení systémů. Věřil, že jedinou cestou je trvale udržitelné žití, založené na rovnováze mezi člověkem a přírodou. Založil Společnost pro trvale udržitelný život.

[2] Broumovsko je malebnou krajinou hor, údolí, skal a roklí, mozaikou lesů, luk, pastvin a polí. Hluboko pod povrchem Polické křídové pánve proudí nejčistší voda. Chráněná krajinná oblast Broumovsko byla vyhlášena v roce 1991, její rozloha je 430 km2

Text: Hana Heinzelová

Obnovené tabule s dřevořezbami Foto L. NěmečekPovalové chodníky na stezce ve Vlčí rokli Foto H. HeinzelováNS_RostlinyDlážděná stezka Foto Oldřich Schejbal

Správa CHKO Broumovsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt