Správa CHKO Broumovsko >> SPRÁVA INFORMUJE >> Aktuality >> Floristický minikurz na Broumovsku

Floristický minikurz na Broumovsku

Floristický minikurz na Broumovsku

17.6.2019

Ve dnech 13. - 16. 6. 2019 se uskutečnil floristický minikurz pořádaný Východočeskou pobočkou České botanické společnosti ve spolupráci se Správou CHKO Broumovsko.

Kurzu se zúčastnilo celkem 29 zájemců, kteří navštívili množství evidovaných lokalit s výskytem zajímavých druhů rostlin (např. kruštík bahenní, prstnatec májový, vemeník zelenavý, pětiprstka žežulník, bařička bahenní, rosnatka okrouhlolistá, všivec lesní, lilie zlatohlavá atd.) a živočichů (podařilo se zaznamenat například zdobence skvrnitého, běláska ovocného, ropuchu krátkonohou aj.).
Proběhlá terénní šetření pomohou s nastavením péče o navštívené lokality.

Heřmánkovice, skákavka z rodu EvarchaMachov, sjezdovka - lilie zlatohlaváMachov, sjezdovka - pětiprstka žežulník

Správa CHKO Broumovsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt